เวลา

เวลามีความหมายหลากหลายประการ หลายแง่ หลายมุม ขึ้นกับว่าจะมองจากมุมไหน หรือ ใครเป็นผู้มอง ตัวอย่างเช่น เซอร์ ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์เรืองนามชาวอังกฤษ ให้ความหมายของเวลาไว้ว่า “เวลาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานหนึ่งของจักรวาล ให้เหตุการณ์ต่างๆดำเนินอยู่ในนั้น” มุมมองทางเศรษฐศาสตร์อาจเห็นว่าเวลาเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งจากคำกล่าวที่ว่า “เวลาเป็นเงินเป็นทอง”

เวลาเป็นทรัพยากรที่ไม่เหมือนกับทรัพยากรอื่นๆ มันมีมิติเดียวคือระยะ (สั้น ยาว) ไม่มีปริมาตร ทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพยากรนี้อย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือทุกๆวันของทุกๆคนจะมีไม่มากกว่า หรือ น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ส่วนใครจะใช้ทรัพยากรนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ และ ไม่ว่าจะใช้ หรือ ไม่ใช้มันก็จะหมดไปเป็นธรรมดา

ความสามารถในการแข่งขันขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้เวลาได้มีประสิทธิภาพสูงกว่ากัน เช่น งานเดียวกันบางคนใช้เวลามากจึงสำเร็จ บางคนใช้เวลาน้อยก็สำเร็จได้ หรือ เวลาเท่ากันบางคนทำงานได้ตั้งหลายอย่าง บางคนอย่างเดียวยังทำไม่เสร็จ อาจกล่าวได้ว่าแพ้ชนะขึ้นอยู่กับความเร็ว (Speed) แต่มีข้อควรระวังคือต้องมีคุณภาพด้วย ความเร็วที่ไร้คุณภาพไม่ทำให้ประสบชัยชนะได้อย่างยั่งยืน

นอกจากความเร็วแล้วยังมีปัจจัยเกี่ยวกับเวลาอื่นๆอีกที่ทำให้มีความสามารถในการแข่งขันได้แก่ Timing, Step และ Rhythm ซึ่งอธิบายอย่างย่อๆได้ดังนี้

Timing หมายถึงจุดหนึ่งของกาลเวลา ในการทำกิจกรรมใดๆเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม (Right time) จะทำให้ประสบความสำเร็จ ในทางตรงกันข้ามถ้าเวลาไม่เหมาะก็จะล้มเหลวได้ ฤกษ์ที่หมอดูแนะนำถือเป็น Right time ตามหลักโหราศาสตร์ที่เชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในการดำเนินชีวิตจำเป็นต้องมี Right time เกษตรกรต้องปลูกพืชในเวลาที่เหมาะสม ให้น้ำให้ปุ๋ยในเวลาที่ถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย คนทำงานประจำสำนักงานเวลาออกจากบ้านที่เหมาะสมก็คือเวลาเช้าตรู่ เพราะถ้าชักช้าจะถึงที่ทำงานสาย ถูกเจ้านายเพ่งเล็ง บริษัทจะแนะนำสินค้าตัวใหม่ออกสู่ตลาดก็ต้องหา Timing ที่เหมาะๆ เวลาที่เหมาะสมนี้มักแปรเปลี่ยนไปตามสถานที่ และ ตัวบุคคลด้วย คนที่ทำตัวไม่เหมาะกับสถานที่มักถูกตำหนิว่าไม่รู้กาลเทศะ

Step หมายถึงจังหวะเวลา มีองค์ประกอบหลักสองประการคือ Speed กับ Timing จังหวะจึงเป็นตัวกำหนดการทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งรอบตัวซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะโดยออกแบบ หรือ เป็นไปตามธรรมชาติ คำพังเพยที่ว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก สอนให้ใช้จังหวะเวลาที่ถูกต้อง แต่ละคนจะมีจังหวะชีวิตของตนเอง คนที่ประสบความสำเร็จจะโดยตั้งใจ หรือ โดยบังเอิญมักเป็นผู้มีจังหวะชีวิตที่ดี กล่าวคือเมื่ออยู่ในสถานการณ์ และ เวลาที่ถูกต้อง สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นั้นได้ท้นท่วงที

Rhythm หมายถึงการทำให้องคาพยพ หรือ ทรัพยากรต่างๆเคลื่อนไหวไปด้วย Step เดียวกันในลักษณะบูรณการ เช่น การตีกอล์ฟซึ่งต้องใช้อวัยวะหลายส่วนได้แก่ คอ แขน ไหล่ เอว สะโพก ขา รวมถึงจิตใจ ถ้าการเคลื่อนไหวของอวัยวะทั้งหลายไม่มี Rhythm เหวี่ยงแขนเร็วกว่าสะโพกลูกกอล์ฟจะวิ่งไปทางซ้าย ถ้าเหวี่ยงแขนช้าไปลูกกอล์ฟก็จะแฉลบออกทางขวา เข้าป่าบ้าง ตกน้ำบ้าง ผลงานออกมาไม่ดี บริหารธุรกิจก็เช่นกันต้องทำให้ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล และ ฝ่ายอื่นๆ ทำงานได้อย่างผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน ก้าวเดินไปด้วยจังหวะเดียวกัน อันจะทำให้เกิดพลัง สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้

กล่าวโดยสรุปเวลาคือชีวิต ตราบใดที่ยังมีชีวิตก็ยังมีเวลา อยากมีชีวิตที่ดีต้องรู้จักใช้เวลา รู้ว่ากาลใดควรกาลใดไม่ควร รู้จังหวะจะโคน และ รู้จักการสร้างความผสมกลมกลืน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: