Score card ทำไมต้อง Balance (1)

การจดแต้มแบบ BSC ในบทความที่แล้วส่งสัญญาณว่าการประกอบกิจการใดๆนั้นจะมุ่งไปที่ “เป้าหมาย” อย่างเดียวไม่พอ ต้องให้ความสำคัญกับ “กระบวนการ” ที่ทำให้บรรลุเป้าหมายควบคู่กันไปด้วย (รักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายกับกระบวนการ) มิฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าผลงานพลาดเป้าก็สายเกินไปที่จะแก้ไข แม้ประสบความสำเร็จก็ไม่ยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ธุรกิจตั้งเป้าว่าจะทำกำไรเมื่อสิ้นปีเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้บาท ทำงานกันไปตามมีตามเกิดพอสิ้นปีพบว่ากำไรน้อยกว่าเป้า จะแก้ไขอย่างไรก็ไม่ทันกาลเพราะมันผ่านไปแล้ว

การให้ความสำคัญกับกระบวนการหมายถึงต้องรู้ และ เข้าใจความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการต่างๆ และ ระหว่างกระบวนการ กับ เป้าหมายด้วย แปลว่าถ้าเป้าหมายคือกำไรก็ต้องรู้ว่ากำไรเกิดจากกระบวนการสร้างรายรับ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกระบวนการเกิดรายจ่าย โดยมีกระบวนการบริหารทำหน้าที่ผู้นำ และ กำกับดูแล รวมถึงกระบวนการอื่นๆช่วยสนับสนุน

การจัดทำ BSC ของธุรกิจมักแบ่งกลุ่มข้อมูลของกิจกรรม หรือ กระบวนการที่ต้องบันทึกเป็นสี่กลุ่มคือ กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มรายรับ กลุ่มรายจ่าย และ กลุ่มสนับสนุน หรือ บริหารทั่วไป โดยกลุ่มบริหารธุรกิจที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง รับผิดชอบเป้าหมายรวมของกิจการ ทั้งที่เป็นตัวเงินคือกำไร กับ การเจริญเติบโตของกำไร และ ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ ความพึงพอใจของพนักงาน ความพึงพอใจของชุมชน ฯลฯ

กลุ่มรายรับมีเป้าหมายเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ส่วนแบ่งการตลาด อัตราการซื้อซ้ำของลูกค้าเก่า อัตราการเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่ ฯลฯ ผู้รับผิดชอบโดยตรงคือฝ่ายขาย มีหน้าที่นำเสนอสินค้า จูงใจให้ซื้อ และ ปิดการขาย รวมถึงการค้นหาความต้องการของลูกค้า แต่ถ้าสินค้าไม่มีคุณภาพจะขายยากดังนั้นฝ่ายผลิตก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในส่วนของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า

กลุ่มรายจ่ายประกอบด้วยฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝายจัดซื้อ ฝ่ายวิจัย และ พัฒนา รวมถึงฝ่ายอื่นๆทั้งหมด มีหน้าที่ร่วมกันทำให้เกิดการผลิตสินค้า ส่งเสริมการขาย และ การนำสินค้าส่งถึงมือลูกค้า รวมถึงการพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กิจการ มีเป้าหมายสำคัญหลายประการ เช่น คุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต และ ต้นทุนอื่นๆ อัตราการเพิ่มของสินค้าชนิดใหม่ อัตราการเพิ่มของช่องทางการจัดจำหน่าย ฯลฯ

กลุ่มสนับสนุนประกอบด้วยฝ่ายการเงินบัญชี ฝ่ายบุคคล ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายกฎหมาย ฯลฯ รับผิดชอบงานที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายสำคัญคือสนับสนุนให้เป้าหมายอื่นๆเป็นไปได้ เช่น เป้าหมายการฝึกอบรมพนักงานขายเพื่อส่งเสริมยอดขาย เป้าหมายฝึกอบรมพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เป้าหมายการจัดหาเงินทุนเพื่อการขยายกิจการ และ เป้าหมายการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ เป็นต้น

ได้เป้าหมาย และ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการแล้ว ยังจบไม่ได้เพราะมีเรื่องที่ควรพูดถึงอีกสองสามเรื่อง ซึ่งคงต้องว่ากันต่อในฉบับหน้า โปรดติดตาม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: