Quality awareness

ระยะหลังนี่ชีพจรลงเท้าต้องเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อย ส่วนใหญ่ไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพในหัวข้อ Quality awareness (Qa) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากหนังสือ “TQM ถ้าไม่ใหญ่จริงอย่าแหยม” (เขียนจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าเอง)

Qa แบ่งออกเป็นสอง Package ได้แก่ Qa1 สำหรับพนักงานใหม่ผู้ยังไม่คุ้นเคยกับระบบคุณภาพ กับ Qa2 สำหรับผู้บริหาร โดยภาพรวมทั้งสอง Package มีเนื้อหาเดียวกัน แต่เวลาสอนจะเน้นคนละจุด Qa1 เน้นที่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพ และ ปฏิบัติ ส่วน Qa2 เน้นที่บริหาร และ บูรณาการ TQM กับ เครื่องมือการบริหารแบบอื่นๆ เช่น TQM กับ BSC

วันก่อนไปสอนพนักงานใหม่ (ใช้ Qa1) ช่วงหนึ่งพูดถึงการวางแผน จุดเริ่มต้นของวงจรคุณภาพ (PDCA) ว่าหมายถึงการหาเส้นทางที่จะเข้าสู่เป้าหมาย ซึ่งอธิบายว่าใคร (คน) ใช้อะไร (วัสดุ เครื่องจักร) ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และ อย่างไร (วิธีการ) อันเป็นการพรรณนาถึงความสัมพันธ์ของทรัพยากรทั้งสี่ (คน วัสดุ เครื่องจักร และ วิธีการ) โดยมีข้อกำหนด (Given – G) เกี่ยวกับทรัพยากรดังกล่าว เช่น ใช้คนกี่คน สมรรถภาพของเครื่องจักรเป็นอย่างไร ฯลฯ กับ ข้อสมมุติ (Assume – A) เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ เศรษฐกิจ ตลาด ฯลฯ เป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ

การวางแผนเท่ากับให้คิดก่อนทำ ถ้าคิดไว้อย่างดีมีเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ (G & A) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน เมื่อนำไปปฏิบัติจะได้ผลงานถูกต้องตรงกับเป้าหมาย (ความต้องการของลูกค้า)

เนื่องจากความไม่สมบูรณ์แบบของผู้วางแผน ประกอบกับความรู้ ประสบการณ์ และ ข้อมูลต่างๆที่นำมาสร้าง G & A เป็นความรู้ และ ข้อมูลในอดีต กับ ปัจจุบัน เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริง (ในอนาคต) สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงจนทำให้ G & A ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือ คาดหวัง ผลงานอาจผิดเป้าได้  จึงถือว่า G & A เป็นปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)

เพื่อความไม่ประมาทเมื่อวางแผนต้องพิจารณาถึงเรื่องความเสี่ยง (Risk) ควบคู่ไปด้วยเสมอ โดยหาทางทำให้ G (ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้) เป็นจริงตลอดอายุของแผน และ หาทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ A (ส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุม) ด้วยการจัดทำแผนสำรอง (Back up plan – Plan B) และ แผนฉุกเฉิน (Emergency plan) เป็นต้นฯ

ก่อนถึงเวลาพักดื่มน้ำ ปัสสาวะ ลูกศิษย์คนหนึ่งเอ่ยออกมาลอยๆว่า สงสัยพวกนั้นคงไม่ได้ทำอย่างที่อาจารย์พูด ไม่ว่านโยบายพลังงาน บ้าน รถ ฯลฯ แค่เริ่มลงมือทำก็มีข้อบกพร่องให้ต้องแก้ไขกันชุลมุนวุ่นวายทุกเรื่อง ทำเหมือนไม่ได้คิดฯ

5555 อดไม่ได้จริงๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: